Đăng ký lái thử

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE

Tên của bạn

Email

Điện thoại

Model

Thời gian

Khi quý khách gửi yêu cầu dịch vụ đang ký lái thử xe tại đại lý. Chúng tôi sẽ phản hồi lại yêu cầu cảu quý khách trong 24h tới.
GIỜ LÀM VIỆC
Chủ nhật Nghỉ
Thứ 2 9:00 am - 9.00 pm
Thứ 3 9:00 am - 9.00 pm
Thứ 4 9:00 am - 9.00 pm
Thứ 5 9:00 am - 9.00 pm
Thứ 6 9:00 am - 7.00 pm
Thứ 7 9:00 am - 7.00 pm
HOTLINE
0976.795.568 ( Ms Mai)